ponuka

EKOLOGICKÁ CESTA

CENA UŽ OD 799€

Cena od 799 EUR s DPH :
Cena 799 EUR s DPH zahŕňa montáž vonkajšej a vnútornej nástennej jednotky v štandarde Midea
Xtreme Save s chladiacim výkonom 2,5kW, montážny materiál a spustenie zariadenia:

 • prestup cez murovanú stenu (tehla, pórobetón), resp. betónovú stenu do 25cm v počte 1ks
 • izolované rozvody medeného potrubia dĺžky do 3m na prepojenie vnútornej a vonkajšej jednotky (v
  prípade lištovania, biela lišta po stene k vnútornej jednotke)
 • silové napájanie klimatizácie (elektroinštalačný materiál do 5m od napájania jednotky, lištovanie
  bielymi lištami)
 • stenová konzola alebo nožičky pre osadenie vonkajšej jednotky
 • montáž vonkajšej jednotky do dostupnej výšky 4m bez prekážok
 • odvod kondenzátu samospádom od vnútornej jednotky, dĺžka do 4m, bez tvaroviek
 • spustenie zariadenia a funkčná skúška
 • zaškolenie zákazníka, dokumentácia vrátane návodov na používanie
 • dopravné náklady v rámci mesta Košice

Uvedená cena je len orientačná. Presná cenová kalkulácia a návrh zariadení bude vytvorený na
základe bezplatnej obhliadky u zákazníka.

NEZÁVäzný dopyt